BIP
BIP

Aktualność

OGŁOSZENIE z dnia 01.02.2019 r.

Dodano: , autor: WSS

o brakowaniu i planowanym zniszczeniu dokumentacji medycznej pacjentów hospitalizowanych w 1998 roku, w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. M. Skłodowskiej-Curie w Zgierzu.
Zgodnie z § 75 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzaju i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. Nr 252, poz. 1697, z późn. zm.) informuję, że WSS w Zgierzu planuje zniszczenie dokumentacji indywidualnej wewnętrznej pacjentów hospitalizowanych w tutejszym Szpitalu w 1998 roku. Dokumentacja medyczna przewidziana do zniszczenia może zostać wydana na wniosek pacjenta, jego przedstawiciela ustawowego, a w razie śmierci pacjenta – osoby przez niego upoważnionej do uzyskania dokumentacji w przypadku jego zgonu.
Osoby zainteresowane odbiorem oryginału dokumentacji medycznej planowanej do zniszczenia, mogą ją odebrać po uprzednim złożeniu pisemnego wniosku w Sekcji Statystyki Medycznej i Dokumentacji Chorych (wzór w załączeniu).
Odbiór dokumentacji możliwy będzie do dnia 28.02.2019 r. po osobistym stawiennictwie w Sekcji Statystyki Medycznej i Dokumentacji Chorych i okazaniu dokumentu tożsamości, wykazaniu uprawnienia do jej odbioru oraz własnoręcznym pokwitowaniu odbioru lub po przedłożeniu pisemnego upoważnienia.
Wszelkich informacji dotyczących możliwości odbioru dokumentacji medycznej planowanej do zniszczenia można uzyskać pod numerem; tel./fax 42 714 42 45, tel. 42 714 42 83.

Załączniki