BIP
BIP

Kadra

Poznaj nasz zespół

Ryszard Wlazłowski

dr n. med. Ryszard Wlazłowski p.o. Ordynatora Pododdziału Kardiologicznego

Specjalizacja
Specjalista kardiologii, spec. II st. chorób wew., spec. hipertensjologii
Doświadczenie

35 lat w zawodzie

Znajdziesz mnie
O mnie

15 prac opublikowanych w recenzowanych czasopismach kardiologicznych i internistycznych.Członek Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Towarzystwa Internistów Polskich 2005-2009 delegat do Okręgowej Izbie Lekarskiej ( zastępca rzecznika odpowiedzialności zawodowej) Wrzesień 2009r. - Odznaczony odznaką honorową „ Za zasługi dla ochrony zdrowia”