BIP
BIP

Polityka jakości

Z prawdziwą satysfakcją pragniemy poinformować, że w dniu 4 czerwca 2013r. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu otrzymał Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z normą  ISO 9001:2008.

Od 2012r. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu prowadził intensywne działania zmierzające do poprawy jakości świadczonych usług medycznych. W tym celu powołany został Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością, określona została Polityka Jakości Szpitala, opracowano Księgę Jakości oraz dokumentację systemową. Zidentyfikowano kluczowe dla systemu zarządzania jakością procesy w Szpitalu i określono wzajemne powiązania między nimi. Procesy zostały opomiarowane wskaźnikami pokazującymi stopień realizacji zaplanowanych dla nich celów. Do zarządzania procesami wyznaczono właścicieli procesów. Określono uprawnienia i odpowiedzialności wynikające z roli w systemie.

System Zarządzenia Jakością w naszym Szpitalu odnosi się do wszystkich procesów decydujących o wytworzeniu usługi medycznej. Określa również zasady systemowej kontroli nad poszczególnymi czynnościami, tak aby uzyskać pewność, że potrzeby i oczekiwania pacjentów są spełnione.

Audit przeprowadzili auditorzy z firmy DEKRA Certification Sp. z o. o. z Wrocławia.

W trakcie audytu system został oceniony pozytywnie.

Na szczególne uznanie zasłużyły:

  •  Znacząca rola w nadzorowaniu i doskonaleniu systemu, która odgrywa wysoko idącą postawę zaangażowania i innowacyjny charakter pracy nad jakością zarówno przez Pełnomocnika ds. Jakości jak i Kierownictwo Szpitala
  • Cele jakości, które są definiowane i monitorowane dla każdej komórki Szpitala
  • Rzetelnie przygotowany i zrealizowany przegląd zarządzania 
  • Życzliwe, kompetentne podejście do pacjenta. Zaangażowanie personelu w proces udzielania świadczeń medycznych
  • Posiadana infrastruktura i stworzone środowisko pracy zapewniające prowadzenie świadczonych usług w sposób spełniający oczekiwania klientów
  • Środowisko pracy, które jest monitorowane zgodnie z zaplanowanymi założeniami (badania środowiskowe)