BIP
BIP

Dyrekcja szpitala

Dyrektor
Agnieszka Jóźwik

Sekretariat: tel. 42 71 44 261, 42 71 44 461
fax. 42 71 64 214
szpital@wss.zgierz.pl


Dyrektorowi bezpośrednio podlegają:

Zastępca Dyrektora d/s Opieki Zdrowotnej
dr n. med. Miłosz Dobrogowski

Sekretariat: tel. 42 71 44 261, 42 71 44 461
fax. 42 71 64 214
szpital@wss.zgierz.plPełnomocnik ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania


tel. 42 7144 487
@wss.zgierz.pl

Główny Księgowy
Mgr Edyta Wasiak
 
Sekretariat: tel./fax. 42 71 44 325 
edyta.wasiak@wss.zgierz.pl
wss_ksiegowosc@wss.zgierz.pl


Przełożona Pielęgniarek Szpitala
Mgr Mirosława Olejniczak

tel. 42 71 44 284
przelozona@wss.zgierz.pl