BIP
BIP

Spis telefonów

SPIS TELEFONÓW

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny

im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu

95-100 Zgierz   ul. Parzęczewska 35


Centrala telefoniczna 427 144 500
ODDZIAŁY:
Szpitalny Oddział Ratunkowy - SOR 427 144 282
Oddział Intensywnej Terapii i Anestezjologii 427 144 303, -386, -387
Blok Operacyjny 427 144 494, -264
Oddział Ginekologiczno-Położniczy 427 144 354, -314
Oddział Neonatologii i Patologii Noworodka 427 144 465, -365
Oddział Chorób Wewnętrznych i Geriatrii 427 144 544, -208
Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej 427 144 275, -276
Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej 427 144 217, -203
Pododdział Kardiologiczny 427 144 459, -457
Oddział Okulistyczny 427 144 318, -259
Oddział Neurochirurgiczny 427 144 206, -488
Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarowym 427 144 230, -385
Oddział Rehabilitacyjny 427 144 297, -295
Pododdział Rehabilitacji Neurologicznej 427 144 297, -295
Odział Otolaryngologiczny 427 144 350, -361
Pododdział Urologiczny 427 144 431, -236
Pododdział Nefrologiczny 427 144 459, -537
Oddział Pediatryczny 427 144 480, -213
Oddział Gastroenterologiczny 427 144 246, -349
Oddział Psychiatryczny Męski 427 144 419, -310
Oddział Psychiatryczny Żeński 427 144 545, -279
Ośrodek Rehabilitacji Dziennej 427 144 299,
Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu 427 144 541, -546
Oddział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych 427 144 416, -503
Dzienny Oddział Leczenia Uzależnień 427 144 529, -528
ZAKŁADY:
Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej 427 144 378,
Zakład Diagnostyki Obrazowej 427 144 252, -269
Zakład Medycyny Nuklearnej 427 144 268, -397
PORADNIE:
Przychodnia Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej 427 144 229, - 292
Przychodnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej - POZ 427 144 214, - 555
ADMINISTRACJA:
Sekretariat 427 144 261,
Dział Organizacyjno-Prawny 427 144 238,
Dział Techniczny 427 144 520,
Przełożona Pielęgniarek Szpitala 427 144 284,