Przejdź do nawigacji strony Przejdź do treści strony

Poradnia POZ

O poradnii

Przyjęcia od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 18:00

Do zadań  Przychodni Podstawowej Opieki Zdrowotnej należy:

  • zapewnienie wszystkim pacjentom zadeklarowanym w POZ - dorosłym i dzieciom porady ambulatoryjnej lub wizyty w dniu zgłoszenia w godzinach pracy POZ,
  • przyjmowanie zgłoszeń porad ambulatoryjnych i wizyt domowych telefonicznie lub przez osoby trzecie,
  • zapewnienie zabiegów pielęgniarskich oraz opieki pielęgnacyjnej pacjentom leczonym w miejscu zamieszkania,
  • zapewnienie dostępności świadczeń zdrowotnych w godzinach wieczornych i nocnych oraz w święta i dni wolne od pracy,
  • wykonywanie części badań diagnostycznych (EKG, pomiar glikemii, RR) w miejscu oraz pozostałych badań laboratoryjnych.
Poradnia POZ

Telefony

Adresy e-mail

Działalność profilaktyczna:

  • otoczenie czynną opieką chorych zakwalifikowanych do poszczególnych grup dyspanseryjnych z powodu choroby przewlekłej, narażenia na działanie czynników szkodliwych, wieku lub stanu fizjologicznego wymagającego systematycznej kontroli lekarskiej lub pielęgniarskiej (noworodki, niemowlęta, dzieci i młodzież w wieku szkolnym, kobiety ciężarne i w połogu),
  • prowadzenie profilaktyki badań przeglądowych zgodnie z ustalonym planem lub potrzebą,
  • wykonywanie bilansów zdrowia dzieci i młodzieży szkolnej,
  • wykonywanie szczepień wg kalendarza szczepień obowiązującego w danym roku,
  • czynne szerzenie oświaty zdrowotnej oraz zasad higieny.

Przychodnia POZ przyjmuje pacjentów :

od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 18:00

Jednostka na planie szpitala

Lekarze poradni

Joanna Jędrzejczak

lek. med.
Joanna Jędrzejczak Kierownik POZ

Małgorzata Barańska

lek. med.
Małgorzata Barańska starszy asystent

Personel Medyczny

Anna Jaros


Anna Jaros Pielęgniarka środowiskowo-rodzinna

Magdalena Nowacka

mgr
Magdalena Nowacka Położna środowiskowo-rodzinna

Anna Skowrońska


Anna Skowrońska Pielęgniarka środowiskowo-rodzinna

Alina Wiercioch


Alina Wiercioch Pielęgniarka szczepienna