Przejdź do nawigacji strony Przejdź do treści strony

Przyjęcie do poradni

Zgłaszając się do Poradni Specjalistycznych należy posiadać:

  • skierowanie do poradni,
  • wyniki badań diagnostycznych (także prześwietlenie RTG),
  • karty informacyjne dotyczące przebytego leczenia,
  • dowód tożsamości,
  • emeryci i renciści - aktualna legitymacja emeryta, rencisty.

Bez skierowania

Pacjent może się zgłosić do następujących poradni:

  • położniczo - ginekologicznej,
  • psychiatrycznej,
  • uzależnień.