Przejdź do nawigacji strony Przejdź do treści strony

Przekaż nam 1% podatkuSzanowni Państwo,

wypełniając PIT z rozliczeniem za rok 2018, będą Państwo mogli kolejny raz podjąć decyzję o przeznaczeniu 1% swojego podatku dochodowego. Będziemy zaszczyceni, jeśli spośród wielu organizacji pożytku publicznego wybiorą Państwo właśnie Stowarzyszenie Przyjaciół Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu

Stowarzyszenie Przyjaciół Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu zarejestrowane jest w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000274550.

Podstawowym celem działalności Stowarzyszenia jest pomoc naukowa, finansowa i rzeczowa na rzecz szpitala i jego pacjentów, ochrona i promocja zdrowia oraz wspieranie działalności statutowej szpitala. Działania Stowarzyszenia mają przyczynić się do dynamicznego rozwoju szpitala i kształtowania jego pozytywnego wizerunku oraz zwiększenia świadomości prozdrowotnej społeczeństwa.


Wybierając nasze stowarzyszenie, dadzą Państwo świadectwo akceptacji naszych celów i zaufania do naszej działalności.


Z góry dziękując za dar serca, łączymy wyrazy szacunku

Daria Orszulak-Michalak – Prezes Stowarzyszenia
Halina Komorowska – Wiceprezes Stowarzyszenia
Jan Taczalski – Sekretarz Stowarzyszenia
Patrycja Kociszewska – Skarbnik StowarzyszeniaInstrukcja „krok po kroku” - jak przekazać 1% podatku Stowarzyszeniu Przyjaciół Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu?

Krok 1: Znalezienie odpowiedniej rubryki w rocznym zeznaniu podatkowym.

(PIT-28 – poz. 134, 135; PIT-36 – poz. 325, 326; PIT-36L – poz. 95, 96; PIT-37 – poz. 137, 138; PIT-38 – poz. 52, 53, PIT-OP – poz. 9). Można również przekazać organizacji opp 1% podatku od dochodu pochodzącego ze sprzedaży nieruchomości. W tym przypadku, składając formularz PIT-39, należy wypełnić poz. 48, 49.

Krok 2: Wpisanie odpowiedniej kwoty

Po obliczeniu, ile podatku będziemy mieli do zapłacenia za rok 2018, we wskazanych rubrykach zeznania podatkowego należy wpisać kwotę, którą chcą Państwo przekazać dla Stowarzyszenia. Prosimy pamiętać, że kwota nie może przekraczać 1% podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół (art. 45c ust.1 ustawy o pdf)

Krok 3: Przekazanie kwoty przez US

Wskazaną przez Państwa kwotę (1% podatku należnego) właściwy urząd skarbowy przekaże na konto Stowarzyszenia w okresie od maja do lipca tego roku podatkowego, w którym jest składane zeznanie podatkowe. 1% podatku można przekazać w zeznaniach złożonych w terminie, tj. PIT-28 do 31 stycznia 2019 r., PIT-36, PIT-36L, PIT-37 i PIT-38 do 30 kwietnia 2019 r. Możliwe jest również przekazanie 1% na podstawie korekty deklaracji podatkowej złożonej w terminie: do 31 maja 2019 r. – PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39; do 28 lutego 2019 r. – PIT-28.