Przejdź do nawigacji strony Przejdź do treści strony

Dyrekcja szpitala

p.o. Dyrektora
dr n. med. Miłosz Dobrogowski
Sekretariat: tel. 42 71 44 461
szpital@wss.zgierz.pl

Sekretariat: tel. 42 71 44 261
fax. 42 71 64 214

Zastępca Dyrektora ds. Medycznych


Zastępca Dyrektora ds. Technicznych
Sekretariat: tel. 42 71 44 505


Dyrektorowi bezpośrednio podlegają:

Pełnomocnik ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania

Mirosława Olejniczak
tel. 42 7144 532
pelnomocnik@wss.zgierz.pl


Główny Księgowy

Mgr Aleksandra Gutowska
 
Sekretariat: tel./fax. 42 71 44 558
aleksandra.gutowska@wss.zgierz.pl
wss_ksiegowosc@wss.zgierz.pl


Przełożona Pielęgniarek
Mgr Mirosława Olejniczak

tel. 42 71 44 532
przelozona@wss.zgierz.pl