Przejdź do nawigacji strony Przejdź do treści strony

Rys historyczny

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Zgierzu prowadzi swoją działalność już od ponad 50 lat, będąc przy tym jedną z największych jednostek służby zdrowia w województwie łódzkim.

Pierwszych swoich pacjentów przyjął 15 marca 1965 roku do Oddziału Chorób Wewnętrznych i Oddziału Chirurgii Ogólnej. Następnie kolejno: 8 kwietnia, 13 kwietnia i 1 września tego samego roku uruchomiono Oddział: Ginekologiczny, Interny Dziecięcej, Położniczy i Noworodków. Z roku na rok powiększał się zakres świadczonych usług osiągając w roku 1981 liczbę 21 oddziałów, a obecnie liczbę 23 w 17, często bardzo wąskich, specjalnościach.

Uszeregowując oddziały datą przyjęcia pierwszych pacjentów tworzone były w sposób następujący:

Oddział
Termin uruchomienia
Chorób wewnętrznych                                       
15.03.1965
Chirurgiczny
15.03.1965
Ginekologiczny
08.04.1965
Położniczy
01.09.1965
Interny Dziecięcej
13.04.1965
Noworodków
01.09.1965
Chirurgii Szczękowo - Twarzowej
16.07.1965
Oddział Laryngologiczny
01.09.1966
Pododdział Patologii Noworodka
26.11.1996
Ortopedii
04.07.1967
Chorób Oczu
28.11.1968
Urologiczny
01.01.1969
Neurologiczny
01.01.1969
Obserwacyjno - Izolacyjny dla Dzieci
16.08.1971
Rehabilitacji
22.01.1972
Ośrodek Dializ
01.02.1973
Neurochirurgii
01.06.1973
Diagnostyki i Terapii Izotopowej
01.05.1976
Intensywnej Terapii
01.05.1977
Psychiatrii
Odwykowy 
01.04.1980
01.11.2000