Przejdź do nawigacji strony Przejdź do treści strony

Oddział Neurochirurgiczny

O oddziale

Odnowiony Oddział dysponuje 1,2-osobowymi pokojami z prysznicem i toaletą oraz 3 i 4-osobowymi salami bez sanitariatów. Na salach zainstalowano system telewizji i bezprzewodowy dostęp do internetu /zewnętrzny dostawca/.

Do dyspozycji jest obszerny pokój socjalny dla pacjentów i ich gości. Dostępna jest także wydzielona toaleta dla odwiedzających. 

W oddziale prowadzimy klimatyzowaną Salę Intensywnego Nadzoru Neurochirurgicznego dla pacjentów wymagających szczególnej opieki i monitorowania pooperacyjnego.

Po operacji prowadzona jest wczesna rehabilitacja ruchowa i neuropsychologiczna.

Po opuszczeniu szpitala pacjenci objęci są dalszą opieką w Przyszpitalnej Poradni Neurochirurgicznej.

Innowacje

Prowadzimy także aktywność naukową i badawczą czego wynikiem są publikacje w zagranicznych periodykach medycznych, a także pionierskie wdrożenia technik operacyjnych:

  zastosowanie fluorescencji w leczeniu operacyjnym chorób naczyniowych mózgu i nowotworów OUN

  zastosowanie indywidualizowanych, zaplanowanych i przygotowanych wcześniej protez ubytków czaszki w operacjach skomplikowanych oponiaków podstawy czaszki w jednoetapowej procedurze


Liczba łóżek: 26

Oddział Neurochirurgiczny

Telefony

Celem naszej pracy jest zapewnienie pacjentom leczenia neurochirurgicznego na najwyższym możliwym poziomie, porównywalnym z najlepszymi ośrodkami europejskimi, a także uczynienie trudnego okresu hospitalizacji znośnym dzięki szczególnemu podejściu do pacjenta i otwartej, zaangażowanej postawie całego zespołu.

Do oddziału przyjmujemy pacjentów wymagających diagnostyki i leczenia z powodu:

  nowotworów ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego /guzy mózgu i rdzenia kręgowego, przysadki mózgowej, oczodołu, kręgosłupa i kanału kręgowego, nerwów obwodowych/

  wad naczyniowych mózgu /tętniaki pęknięte i niepęknięte naczyń mózgowych, naczyniaki tętniczo-żylne i jamiste/

  urazów OUN  /mózgu i rdzenia/

  urazów kręgosłupa, z szczególnymi typami złamań wymagającymi zaawansowanych technik stabilizacji wewnętrznej

  niepoddających się leczeniu zachowawczemu zespołów bólowych kręgosłupa /z powodu choroby dyskowej, zwyrodnieniowej, kręgozmyku, zwężenia kanału kręgowego/

  wad rozwojowych czaszki i kanału kręgowego, zaburzeń krążenia płynu mózgowo-rdzeniowego /wodogłowie, zniekształcenie Chiari/

  schorzeń wymagających odbarczenia i rekonstrukcji nerwów obwodowych

W naszej pracy stosujemy nowoczesny sprzęt i technologie:

  wysokiej klasy mikroskop operacyjny z unikatową funkcją fluorescencji

  system nawigacji śródoperacyjnej

  zaawansowane USG śródoperacyjne

  nowoczesny aparat RTG z płaskim detektorem i rekonstrukcją 3D współpracujący z nawigacją

  aspirator ultradźwiękowy CUSA, potocznie nazywany nożem ultradźwiękowym

stosujemy wszystkie zweryfikowane systemy implantów umożliwiające stabilizację instrumentalną wszystkich odcinków kręgosłupa, także z użyciem dostępów małoinwazyjnych /TLIF, LLIF/

Jednostka na planie szpitala

Lekarze oddziału

Piotr Komuński

dr n. med.
Piotr Komuński p.o.Ordynatora Oddziału Neurochirurgii

Olaf Dajlidzienko

lek. med.
Olaf Dajlidzienko młodszy asystent

Mariusz Heleniak

dr n. med.
Mariusz Heleniak starszy asystent

Wojciech Michalak

lek. med.
Wojciech Michalak starszy asystent

Anna Radomiak-Załuska

lek. med.
Anna Radomiak-Załuska starszy asystent

Andrzej Stawowy

dr n. med.
Andrzej Stawowy Zastępca Ordynatora

Wojciech Świątnicki

dr n. med.
Wojciech Świątnicki starszy asystent

Personel Medyczny

Marta Głowacka


Marta Głowacka Pielęgniarka

Dorota Jędrzejczak


Dorota Jędrzejczak Starsza pielęgniarka

Małgorzata Opawska

mgr
Małgorzata Opawska Pielęgniarka Oddziałowa Neurochirurgii

Danuta Stachera


Danuta Stachera Pielęgniarka

Elżbieta Widawska


Elżbieta Widawska Sanitariuszka

Kadra oddziału

Janina Dudek


Janina Dudek Sekretariat