Przejdź do nawigacji strony Przejdź do treści strony

Spis telefonów

SPIS TELEFONÓW

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu
95-100 Zgierz  ul. Parzęczewska 35

Apteka Szpitalna
Kierownik   42 71 44 257
Apteka   42 71 44 255
Magazyn Medyczny   42 71 44 481
Blok Operacyjny    
Kierownik Bloku Operacyjnego   42 71 44 264
Pielęgniarka Oddziałowa 43 71 44 264
Gabinet pielęgniarek operacyjnych   42 71 44 494
Sala operacyjna E   42 71 44 497
Centralna Sterylizatornia    
Kierownik 42 71 44 427
Sterylizacja 42 71 44 437
Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej    
Ordynator   42 71 44 557
Gabinet lekarski   42 71 44 276
Sekretariat   42 71 44 275
Punkt pielęgniarski   42 71 44 316
Pielęgniarka oddziałowa   42 71 44 366
Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej    
Ordynator   42 71 44 533
Gabinet lekarski   42 71 44 203
Sekretariat   42 71 44 217
Pielęgniarka Oddziałowa  42 71 44 211
Punkt pielęgniarski   42 71 44 345
Oddział Chorób Wewnętrznych i Geriatrii    
Ordynator  42 71 44 291
Gabinet lekarski  42 71 44 208
Sekretariat  42 71 44 544
Pielęgniarka Oddziałowa  42 71 44 373
Punkt pielęgniarski  42 71 44 319
Oddział Gastroenterologiczny    
Gabinet lekarski   42 71 44 349
Sekretariat   42 71 44 246
Pielęgniarka Oddziałowa   42 71 44 428
Gabinet pielęgniarski   42 71 44 248
Pracownia Endoskopowa 42 71 44  560
Oddział Ginekologii, Położnictwa i Terapii Endoskopowej    
Gabinet lekarski   42 71 44 256
Gabinet lekarski   42 71 44 314
Położna Oddziałowa   42 71 44 369
Sekretariat   42 71 44 354
Punkt pielęgniarski ( Ginekologia )   42 71 44 320
Punkt pielęgniarski ( Położnictwo )   42 71 44 353
Sala porodowa   42 71 44 254
Oddział Intensywnej Terapii i Anestezjologii    
Ordynator   42 71 44 304
Sekretariat   42 71 44 243
Pielęgniarka Oddziałowa  42 71 44 301
Punkt pielęgniarski  OIT   42 71 44 302
Gabinet lekarski OIT   42 71 44 303
Gabinet lekarski Anestezjologia   42 71 44 386
Punkt pielęgniarski Anestezjologia   42 71 44 387
Oddział Medycyny Nuklearnej i Endokrynologii Onkologicznej    
Ordynator   42 71 44 411
Gabinet lekarski   42 71 44 397
Gabinet lekarski   42 71 44 522
Sekretariat    42 71 44 268
Sekretariat Poradni Medycyny Nuklearnej   42 71 44 382
Pielęgniarka Oddziałowa  42 71 44 395
Punkt Pielęgniarski   42 71 44 394
Technicy radiologiczni   42 71 44 390
Laboratorium   42 71 44 399
Sterownia   42 71 44 396
Oddział Neonatologii i Patologii Noworodka    
Ordynator   42 71 44 406
Gabinet  Lekarski   42 71 44 365
Pielęgniarka Oddziałowa   42 71 44 362
Sekretariat   42 71 44 465
Punkt Pielęgniarki i Położnej   42 71 44 353
Patologia Noworodka   42 71 44 313
Oddział Neurochirurgiczny    
Ordynator   42 71 44 401
Gabinet Lekarski   42 71 44 488
Sekretariat   42 71 44 206
Pielęgniarka Oddziałowa  42 71 44 372
Punkt pielęgniarski   42 71 44 244
Sala Intensywnego Nadzoru Neurochirurgicznego   42 71 44 348
Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarowym    
Ordynator   42 71 44 340
Gabinet Lekarski   42 71 44 385
Sekretariat Oddziału   42 71 44 230
Pielęgniarka Oddziałowa  42 71 44 389
Punkt pielęgniarski   42 71 44 235
Pracownia EMeG i ENeG   42 71 44 234
Pracownia EEG   42 71 44 333
Oddział Okulistyczny  
Ordynator   42 71 44 241
Gabinet lekarski   42 71 44 259
Sekretariat  42 71 44 318
Pielęgniarka Oddziałowa  42 71 44 475
Punkt Pielęgniarski / Pokój Socjalny   42 71 44 356
Gabinet zabiegowy   42 71 44 262
Blok operacyjny - Okulistyka   42 71 44 474
Oddział Otolaryngologiczny    
Gabinet lekarski   42 71 44 361
Sekretariat   42 71 44 350
Pielęgniarka Oddziałowa  42 71 44 363
Punkt pielęgniarski   42 71 44 351
Oddział Pediatryczny    
Izba Przyjęć dla Dzieci/Sekretariat  42 71 44 344
Ordynator   42 71 44 223
Gabinet Lekarski   42 71 44 213
Pielęgniarka Oddziałowa  42 71 44 216
Punkt Pielęgniarski   42 71 44 210
Oddział Psychiatryczny Męski    
Ordynator   42 71 44 507
Gabinet lekarski   42 71 44 418
Gabinet lekarski   42 71 44 506
Gabinet lekarski   42 71 44 508
Lekarz dyżurny/Sekretariat   42 71 44 310
Izba przyjęć psychiatryczna   42 71 44 419
Pielęgniarka Oddziałowa   42 71 44 357
Gabinet psychologa   42 71 44 251
Gabinet terapii   42 71 44 277
Gabinet zabiegowy   42 71 44 430
Punkt pielęgniarski   42 71 44 451
Oddział Psychiatryczny Żeński    
Ordynator   42 71 44 545
Gabinet lekarski   42 71 44 279
Gabinet lekarski   42 71 44 436
Gabinet lekarski   42 71 44 452
Gabinet lekarski   42 71 44 574
Sekretariat   42 71 44 545
Pielęgniarka Oddziałowa  42 71 44 274
Punkt pielęgniarski   42 71 44 434
Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu    
Gabinet lekarski   42 71 44 503
Sekretariat   42 71 44 416
Kierownik 42 71 44 541
Gabinet psychologa   42 71 44 542
Gabinet terapii   42 71 44 579
Gabinet psychologa   42 71 44 347
Gabinet psychologa   42 71 44 334
Gabinet terapii   42 71 44 519
Gabinet psychologa   42 71 44 538
Gabinet psychologa   42 71 44 546
Pielęgniarka Oddziałowa  42 71 44 278
Punkt pielęgniarski   42 71 44 281
Oddział Rehabilitacyjny    
Ordynator   42 71 44 294
Gabinet Lekarski   42 71 44 295
Sekretariat   42 71 44 297
Pielęgniarka Oddziałowa  42 71 44 297
Punkt pielęgniarski   42 71 44 293
Fizykoterapeuci   42 71 44 462
Ośrodek Rehabilitacji Dziennej    
Gabinet lekarski  42 71 44 299
Sekretariat  42 71 44 438
Fizjoterapeuci  42 71 44 298
Pododdział Nefrologiczny    
Gabinet lekarski oraz Ordynator   42 71 44 537
Punkt pielęgniarski oraz Pielęgniarka Oddziałowa   42 71 44 471
Sekretariat   42 71 44 459
Pododdział Kardiologiczny    
Ordynator   42 71 44 291
Gabinet lekarski   42 71 44 457
Sekretariat   42 71 44 459
Pielęgniarka Oddziałowa  42 71 44 439
Punkt pielęgniarski 42 71 44 456
Sala Intensywnego Nadzoru "R"   42 71 44 469
Pracownia Echo serca   42 71 44 311
Pracownia Prób wysiłkowych    
Holtera-Ekg  i Holtera- RR   42 71 44 307
Pododdział Urologiczny    
Ordynator 42 71 44 231
Gabinet lekarski   42 71 44 236
Sekretariat   42 71 44 433
Punkt pielęgniarski   42 71 44 432
Stacja Dializ
Gabinet lekarski 42 71 44 567
Pielęgniarka Oddziałowa 42 71 44 563
Sekretariat 42 71 44  564
Szkoła Rodzenia 500-112-765
Szpitalny Oddział Ratunkowy     
Gabinet lekarski  42 71 44 272
Gabinet lekarski  42 71 44 282
Rejestracja - nagłe przypadki   42 71 44 458
Rejestracja -  karetki    42 71 44 263
Sekretariat   42 71 44 391
Sekretariat - fax   42 71 44 534
Oddziałowi   42 71 44 393
Socjalny   42 71 44 321
Sala resuscytacyjna "R"   42 71 44 317
Gipsownia - Sala numer 5   42 71 44 364
Opiekunowie   42 71 44 202
Sala numer 2   42 71 44 367
Sala numer 3   42 71 44 368
Obserwacyjna SZOR   42 71 44 324
Przychodnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej     
POZ  42 71 44 214
POZ   42 71 44 555
Przychodnia Specjalistyczna    
Kierownik   42 71 44 343
Rejestracja   42 71 44 229
Rejestracja   42 71 44 292
Poradnia Zdrowia Psychicznego 42 71 44 529
Poradnia Leczenia Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia   43 71 44 528
Poradnia Chirurgii Szczękowo-Twarzowej  42 71 44 455
Poradnia Diabetologiczna - Gabinet lekarski   42 71 44 270
Poradnia Diabetologiczna - Pielęgniarka  42 71 44 423
Poradnia Chirurgii Ogólnej  42 71 44 460
Poradnia Ginekologiczno-Położnicza  42 71 44 201
Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej  42 71 44 309
Poradnia Urologiczna  42 71 44 342
Poradnia Leczenia Bólu 42 71 44 598
Gabinet DILO - Szybka Terapia Onkologiczna 42 71 44 337
Pracownia RTG   42 71 44 383
Punkt pobrań badań komercyjnych  42 71 44 266
Sekretariat   42 71 44 273
Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej  
Sekretariat   42 71 44 242
Dyżurka   42 71 44 378
Analityka ogólna   42 71 44 370
Pracownia Wirusologii  42 71 44 407
Pracownia Bakteriologii i Parazytologii  42 71 44 384
Kierownik laboratorium   42 71 44 290
Pracownia Hematologii z Koagulologią  42 71 44 289
Punkt pobrań badań komercyjnych   42 71 44 266
Histopatologia   42 71 44 535
Histopatologia   42 71 44 355
Pracownia Serologii    42 71 44 375
Bank Krwi 42 71 44 491
Zakład Diagnostyki Obrazowej  
Kierownik Z.D.O. 42 71 44 269
Sekretariat   42 71 44 252
Kierownik zespołu techników rtg, pracownia rtg 1   42 71 44 484
Gabinet lekarzy   42 71 44 486
Pracownia Tomografii Komputerowej technicy  
Gabinet zabiegowy   42 71 44 482
Pracownia Tomografii Komputerowej lekarze   42 71 44 483
Pracownia Rezonansu Magnetycznego lekarze   42 71 44 473
Pracownia Rezonansu Magnetycznego   42 71 44 472
Pracownia USG   42 71 44 485
Przełożona Pielęgniarek Szpitala    
Przełożona Pielęgniarek Szpitala 42 71 44 532
Koordynator Terapii Onkologicznej    
Koordynator Terapii Onkologicznej 42 71 44 337
Medyczna Sekretarka Koordynująca    
Medyczna Sekretarka Koordynująca 42 71 44 246
Dział Higieny i Epidemiologii    
Dział Higieny i Epidemiologii 42 71 44 504
Sekretariat Główny    
Sekretariat Główny 42 71 44 261
Kancelaria    
Kancelaria 42 71 44 552
Dział Księgowości
Główny Księgowy   42 71 44 558
Dział Księgowości 42 71 44 265
Sekcja Księgowości Finansowej 42 71 44 209
Sekcja Kosztów i Rozliczeń Materiałowych 42 71 44 209
Sekcja Kosztów i Rozliczeń Materiałowych 42 71 44 271
Kasa   42 71 44 312
Dział Kadr    
Kierownik Działu 42 71 44 329
Fax. 42 71 44 285
Sekcja Spraw Osobowych  42 71 4 258
Sekcja Płac    
Sekcja 42 71 44 237
Sekcja 42 71 44 414
Dział Organizacyjno-Prawny    
Sekcja Organizacyjna 42 71 44 238
Sekcja ds.. Świadczeń Zdrowotnych  42 71 44 539
Koordynator Projektów Unijnych 42 71 44 505
Sekcja Zamówień Publicznych
Sekcja   42 71 44 332
Dział Techniczny
Kier. Dz. Technicznego   42 71 44 520
Kier. S. Energetycznej   42 71 44 520
Kier. S. Remontowo-Budowlanej   42 71 44 520
Elektrycy   42 71 44 218
Warsztat mechaniczny   42 71 44 226
Warsztat budowlany   42 71 44 415
Kotłownia   42 71 44 323
Obsługa Gazów Medycznych   42 71 44 288
Sekcja aparatury Medycznej
Sekcja   42 71 44 284
Konserwator ap. medycznej  42 71 44 424
Służba BHP/ Służba PPOŻ  
Służba BHP/ Służba PPOŻ   42 71 44 493
Stanowisko ds. Obronności i Bezpieczeństwa Publicznego /Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
Stanowisko ds. Obronności i Bezpieczeństwa Publicznego /Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych 42 71 44 493
Sekcja Informatyki
Kierownik 42 71 44 352
Informatycy 42 71 44 253
Pełnomocnik ds. Bezpieczeństwa
Pełnomocnik 42 71 44 352
Sekcja Administracyjna
Kierownik 42 71 44 249
Sekcja 42 71 44 250
Sekcja 42 71 44 322
Samodzielne stanowisko ds. Kontroli
Samodzielne stanowisko ds. Kontroli 42 71 44 487
Sekcja Statystyki Medycznej i Dokumentacji Chorych 42 71 44 245
Pełnomocnik ds.. Zintegrowanego Systemu Zarządzania
Specjalista ds.. Zintegrowanego Systemu Zarządzania  42 71 44 284
Starszy Inspektor 42 71 44 284
Pracownik socjalny
Pracownik socjalny 530-109-265
Pełnomocnik d/s praw pacjentów
Pełnomocnik d/s praw pacjentów 507-012-289
Kapelan Szpitala
Kapelan Szpitala 732-076-808
Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Inspektor Ochrony Danych Osobowych 662-101-088