BIP
BIP

Poradnia POZ

O poradnii

Przyjęcia od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 18:00

Do zadań  Przychodni Podstawowej Opieki Zdrowotnej należy:

  • zapewnienie wszystkim pacjentom zadeklarowanym w POZ - dorosłym i dzieciom porady ambulatoryjnej lub wizyty w dniu zgłoszenia w godzinach pracy POZ,
  • przyjmowanie zgłoszeń porad ambulatoryjnych i wizyt domowych telefonicznie lub przez osoby trzecie,
  • zapewnienie zabiegów pielęgniarskich oraz opieki pielęgnacyjnej pacjentom leczonym w miejscu zamieszkania,
  • zapewnienie dostępności świadczeń zdrowotnych w godzinach wieczornych i nocnych oraz w święta i dni wolne od pracy,
  • wykonywanie części badań diagnostycznych (EKG, pomiar glikemii, RR) w miejscu oraz pozostałych badań laboratoryjnych.
Poradnia POZ

Telefony

Adresy e-mail

Działalność profilaktyczna:

  • otoczenie czynną opieką chorych zakwalifikowanych do poszczególnych grup dyspanseryjnych z powodu choroby przewlekłej, narażenia na działanie czynników szkodliwych, wieku lub stanu fizjologicznego wymagającego systematycznej kontroli lekarskiej lub pielęgniarskiej (noworodki, niemowlęta, dzieci i młodzież w wieku szkolnym, kobiety ciężarne i w połogu),
  • prowadzenie profilaktyki badań przeglądowych zgodnie z ustalonym planem lub potrzebą,
  • wykonywanie bilansów zdrowia dzieci i młodzieży szkolnej,
  • wykonywanie szczepień wg kalendarza szczepień obowiązującego w danym roku,
  • czynne szerzenie oświaty zdrowotnej oraz zasad higieny.

Przychodnia POZ przyjmuje pacjentów :

od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 18:00

Jednostka na planie szpitala

Lekarze poradni

Joanna Jędrzejczak

lek. med.
Joanna Jędrzejczak Kierownik POZ

Małgorzata Barańska

lek. med.
Małgorzata Barańska starszy asystent

Leonard Celuch

lek. med.
Leonard Celuch starszy asystent

Maria Derlecka

lek. med.
Maria Derlecka starszy asystent

Personel Medyczny

Anna Jaros


Anna Jaros Pielęgniarka środowiskowo-rodzinna

Magdalena Nowacka

mgr
Magdalena Nowacka Położna środowiskowo-rodzinna

Anna Skowrońska


Anna Skowrońska Pielęgniarka środowiskowo-rodzinna

Alina Wiercioch


Alina Wiercioch Pielęgniarka szczepienna