BIP
BIP

Dzienny Oddział Leczenia Uzależnień

O oddziale

W naszym oddziale hospitalizacja odbywa się w trybie dziennym pięć dni w tygodniu od poniedziałku do piątku. Po ukończeniu programu terapii podstawowej pacjenci mają możliwość kontynuowania leczenia w ramach terapii pogłębionej i w systemie poradnianym uczestnicząc w sesjach terapii indywidualnej. 

Dzienny Oddział Leczenia Uzależnień

Telefony

Adresy e-mail

Opieką obejmujemy osoby:

 • uzależnione od alkoholu,
 • pijące szkodliwie,
 • współuzależnione,
 • z podwójną  diagnozą,
 • uzależnieniem mieszanym.

Realizujemy program terapii podstawowej dla osób uzależnionych od alkoholu - obejmuje on 2 etapy :

 1. I etap (2 tygodnie) to terapia grupowa motywująca pacjenta do utrzymywania abstynencji dostrzeżenia korzyści z trzeźwego trybu życia oraz analiza konsekwencji wynikających z picia alkoholu.
 2. II etap (6 tygodni) terapia grupowa intensywna, polegająca na pracy na bazie Osobistych Planów Terapii dostosowanych indywidualnie do pacjenta:
 •  program terapii pogłębionej dla osób uzależnionych prowadzony jest w formie dwudniowych (sobotnio-niedzielnych) warsztatów tematycznych,
 • sesje terapii indywidualnej - są one elementem programu terapeutycznego. Każdy z pacjentów uczestniczących w terapii grupowej posiada swojego indywidualnego terapeutę,
 • program terapii podstawowej dla osób współuzależnionych - obejmuje zajęcia terapeutyczne dotyczące przekazania podstawowej wiedzy na temat istoty uzależnienia i współuzależnienia oraz konstruktywnego radzenia sobie w sytuacjach życia codziennego a także rozpoznawanie i dbania o swoje potrzeby,
 • program terapii pogłębionej dla osób współuzależnionych - prowadzony jest w formie dwudniowych (sobotnio-niedzielnych) warsztatów tematycznych,
 • zajęcia edukacyjne w zakresie uzależnienia, współuzależnienia i przemocy,
 • diagnostyka lekarska i psychiatryczna,
 • diagnostyka psychologiczna,
 • profilaktyka,
 • farmakoterapia.

Jednostka na planie szpitala

Personel Medyczny

Barbara Wróblewska


Barbara Wróblewska starsza pielęgniarka

Kadra oddziału

Józef Grzelak

mgr
Józef Grzelak instruktor terapii uzależnień

Halina Kaźmierczak

lek. med.
Halina Kaźmierczak starszy asystent

Anna Rzepa

mgr
Anna Rzepa starszy instruktor terapii uzależnień