BIP
BIP

Modernizacja i zakup sprzętu, systemów informatycznych i oprogramowania w celu dostosowania WSS w Zgierzu do wymogów prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznejW dniu 22.01.2020 roku doszło do zawarcia umowy dotyczącej dofinansowania projektu nr UDA-RPLD.07.01.02-10-0004/19-00 pn. „Modernizacja i zakup sprzętu, systemów informatycznych i oprogramowania w celu dostosowania WSS w Zgierzu do wymogów prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Projekt będzie realizowany w latach 2020 i 2021

Celem projektu jest rozwój usług elektronicznych w obszarze zdrowia, zwiększone ich wykorzystanie na terenie powiatu zgierskiego oraz zapewnienie interoperacyjności systemów teleinformatycznych.

Projekt jest skierowany bezpośrednio do mieszkańców powiatu zgierskiego i pracowników, w tym kadry zarządzającej szpitala, innych podmiotów z obszaru ochrony zdrowia oraz pośrednio do mieszkańców województwa łódzkiego i wszystkich zainteresowanych.

Założono, że w 2022 roku liczba osób korzystających z wdrożonych w ramach projektu usług on-line wyniesie 3010 osób/rok.

Zakres przedsięwzięcia obejmuje m.in. modernizację sieci teleinformatycznej, zakup sprzętu komputerowego, zakup oprogramowania systemowego i narzędziowego, modernizację systemu szpitalnego, wprowadzenie elektronicznej dokumentacji wraz z e-usługami.

Po zakończeniu realizacji projektu w placówce wprowadzone zostaną procedury m.in. możliwość wglądu do swojej historii choroby (elektroniczna dokumentacja medyczna), e-powiadomienia, w tym dla opiekuna czy wyrażenia e-zgody.

Projekt jest realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Całkowita wartość projektu: 1 586 844,00 zł

Kwota dofinansowania z EFRR 1 081 067,40 zł

www.rpo.lodzkie.pl