BIP
BIP

Struktura organizacyjna

Sekretariat Główny
tel. 42 71 44 261
szpital@wss.zgierz.pl

w skład którego wchodzi:  

Kancelaria
tel. 42 71 44 552
kancelaria@wss.zgierz.pl

Dział Kadr
Kierownik:
Aleksandra Kolasa
tel. 42 71 44 329 fax. 42 71 44 285
wss_kadry@wss.zgierz.pl

w skład którego wchodzą:

Sekcja Spraw Osobowych
Anna Nawrot
tel. 42 71 44 258 fax. 42 71 44 285
wss_kadry@wss.zgierz.pl

Sekcja Płac
Kierownik:
Małgorzata Woźniak
tel. 42 71 44 414 fax. 42 71 44 285
wss_place@wss.zgierz.pl

Dział Organizacyjno - Prawny
Kierownik:
Małgorzata Urbańska
tel. 42 71 44 550

w skład którego wchodzą:

Sekcja Organizacyjna
tel./fax 42 71 44 504
organizacja@wss.zgierz.pl

Sekcja ds. Świadczeń Zdrowotnych
Kierownik:
Małgorzata Bachurska - Jóźwiak
tel. 42 71 44 238
tel. 42 71 44 539
kontraktowanie@wss.zgierz.pl
rozliczenia@wss.zgierz.pl

Samodzielne Stanowisko ds. Kontroli 
Aleksandra Kubicka
tel. 42 71 44 554
wss_kontrola@wss.zgierz.pl


Sekcja Zamówień Publicznych
Kierownik:
Małgorzata Patura

tel. 42 71 44 332 
tel./fax. 42 71 44 505
fax. 42 71 44 530
wss_zamowienia@wss.zgierz.pl

Stanowisko ds. Obronności i Bezpieczeństwa Publicznego
tel. 42 71 44 308
dsob@wss.zgierz.pl 


Służba BHP
tel. 42 71 44 493
wss_bhp@wss.zgierz.pl


Służba PPOŻ
tel. 42 71 44 493

Pełnomocnik ds. Informacji Niejawnych
Sylwester Kisser
tel. 42 71 44 308

Kapelan

tel. 42.71 44 435

Sekcja Informatyki
Kierownik:
Radosław Piotrowski
tel. 42 71 44 352
radek@wss.zgierz.pl
Sekcja tel. 42 71 44 253
informatyka@wss.zgierz.pl

Pełnomocnik ds. Bezpieczeństwa
Radosław Piotrowski
tel. 42 71 44 352
radek@wss.zgierz.pl

Zastępcy Dyrektora ds. Opieki Zdrowotnej podlegają:

Zakłady lecznicze WSS

Sekcja Statystyki Medycznej i Dokumentacji Chorych
Kierownik:
Arseniusz Andrzejewski
tel. /fax. 42 71 44 245 tel. 42 71 44 283
statystyka@wss.zgierz.pl

Koordynator Terapii Onkologicznej
tel. 42.71 44 246

Medyczna Sekretarka Koordynująca
tel. 42.71 44 246


Dział Higieny i Epidemiologii
tel. 42.71 44 540

epidemiologia@wss.zgierz.pl


Bank Krwi
tel. 42 71 44 491


Centralna Sterylizatornia
Kierownik tel. 41 71 44 427
Sterylizacja tel. 41 71 44 437

Zastępcy Dyrektora ds. Technicznych podlega:

Dział Techniczny
Kierownik:
Paweł Zakrzewski 
tel. 42 71 44 520
tel./fax. 42 71 44  331
wss_techniczny@wss.zgierz.pl

w skład którego wchodzą:

Sekcja Remontowo - Budowlana
Kierownik:
Romuald Michalak
tel. 42 71 44 381

Sekcja Energetyczna
tel. 42 71 44 381
tel. alarmowy 500 112 761

Samodzielne stanowisko ds. inwestycji infrastrukturalnych i remontów kapitalnych
tel. 42 71 44 331 

Samodzielne stanowisko ds. analiz i inwestycji sprzętowych
tel. 42 71 44 331

Sekcja Administracyjna

Kierownik:
Elżbieta Iżykowska
tel. 42 71 44 249

tel. 42 71 44 250
tel. 42 71 44 322
tel./fax. 42 71 44 521
wss_administracja@wss.zgierz.pl
wss_zaopatrzenie@wss.zgierz.pl

Głównemu Księgowemu podlegają:

Dział Księgowości
tel. 42 71 44 271
ksiegowosc@wss.zgierz.pl

w skład którego wchodzi:

Sekcja Księgowości Finansowej
      tel. 42 71 44 271
      fax. 42 71 44 325
     ksiegowosc@wss.zgierz.pl


     Sekcja Kosztów i Rozliczeń Materiałowych
      tel. 42 71 44 495
     koszty@wss.zgierz.pl