BIP
BIP

Aktualność

Dofinansowanie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Zgierzu w zakresie ochrony środowiska w związku z pandemią koronawirusa

Dofinansowanie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Zgierzu w zakresie ochrony środowiska w związku z pandemią koronawirusa

Dodano: , autor: WSS

” Dofinansowanie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Zgierzu w zakresie ochrony środowiska w związku z pandemią koronawirusa ”

Z przyjemnością informujemy , że Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej – Curie w Zgierzu otrzymał dofinansowanie ze środków WFOŚi GW w Łodzi na podstawie podpisanej umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadaniapod nazwą ”Dofinansowanie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Zgierzu w zakresie ochrony środowiska w związku z pandemią koronawirusa ”.

Wsparciefinansowe jakie otrzymał WSS w Zgierzu na podstawie zawartej umowy to kwota 350. 000,00 zł stanowiąca 99% wartości koszów kwalifikowanych zadania w ramach Programu Priorytetowego „Wsparcie szpitali w realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska w związku z pandemią koronawirusa – II edycja”. Warto podkreślić, iż kwota 350.000.00 zł to maksymalna wartość, o jaką mogli ubiegać się Beneficjenci Programu. Całkowity koszt zadania stanowi kwotę 435 453,48 zł.

Dotacja zostanie przekazana na zasadzie refundacji poniesionych kosztów w związku z realizacją zadań dotyczących wywozu i utylizacji odpadów  medycznych.

link do strony www.wfosigw.lodz.pl