BIP
BIP

Aktualność

Informacja

Informacja

Dodano: , autor: WSS


Projektpn. „Wsparcie podmiotów leczniczych w zakresie działań na rzecz ochrony zdrowia mieszkańców województwa łódzkiego, w związku z epidemią choroby COVID-19”
Nr projektu RPLD. 09.02.01-10-B001/20 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WŁ 2014-2020


Informacja

Lider Projektu tj. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Skłodowskiej – Curie w Zgierzu uprzejmie informuje, iż z dniem 10 listopada 2020 r. zostaje wstrzymana procedura przyjmowania do projektu kolejnych podmiotów leczniczych realizujących świadczenia zdrowotne dla osób zakażonych lub podejrzanych o zakażenie SARS-CoV-2.