BIP
BIP

Aktualność

Kolejna – trzecia umowa o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi podpisana

Kolejna – trzecia umowa  o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi podpisana

Dodano: , autor: WSS

Kolejna – trzecia umowa o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi podpisana

Z przyjemnością informujemy , iż w dniu 14.10.2021 r. Agnieszka Jóźwik - Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej – Curie w Zgierzu podpisała umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi  dla zadania pn.” Dofinansowanie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Zgierzu w zakresie ochrony środowiska w związku z pandemią koronawirusa – Część III”.

Koszt całkowity zadania  wynosi 116.875,84 zł. Wsparcie finansowe jakie otrzymał WSS w Zgierzu na podstawie zawartej umowy to kwota 114. 960,00 zł stanowiąca dotację w ramach Programu Priorytetowego „Wsparcie szpitali w realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska w związku z pandemią koronawirusa”.

Środki finansowe  pozyskane w formie dotacji zostaną przeznaczone na realizację zadań związanych z wywozem i utylizacją odpadów medycznych .


https://www.wfosigw.lodz.pl/