BIP
BIP

Aktualność

Komunikat dotyczący szczepień personelu przeciwko wirusowi SARS-CoV-2

Komunikat dotyczący szczepień personelu przeciwko wirusowi SARS-CoV-2

Dodano: , autor: WSS

Komunikat

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu zaprasza placówki udzielające świadczeń zdrowotnych oraz apteki zainteresowane szczepieniami personelu przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 do przesyłania zgłoszeń na adres email:

szczepieniacovid@wss.zgierz.pl

zawierających poniższe informacje:

Nazwa placówki: ……………

Liczba osób, których dotyczy zgłoszenie: ……………..

Osoba do kontaktu wraz z numerem telefonu, wskazana w celu ustalenia szczegółów dotyczących realizacji szczepień.

Dane kontaktowe do koordynatora ds. szczepień: Pani Ewa Toma tel. 609 670 674


Poniżej przekazujemy treść oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych:

"Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci: imienia nazwiska, numeru PESEL, informacji o wykonywaniu zawodu medycznego, informacji o miejscu pracy, przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu oraz udostępnianie tych danych: Centrum e-Zdrowia, Ministerstwu Zdrowia, Narodowemu Funduszowi Zdrowia w celu organizacji i realizacji procesu szczepień przeciwko chorobie wywoływanej zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19).

Imię

Nazwisko

PESEL

"