BIP
BIP

Aktualność

Podpisanie umowy na przebudowę SOR

Podpisanie umowy na przebudowę SOR

Dodano: , autor: WSS

W dniu 19 kwietnia 2018 roku w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu została podpisana umowa na kwotę 5.747.790 zł na wykonanie robót budowlanych z konsorcjum firm Zakład Remontowo-Budowlany „GIPS-SERVICE” Gracjan Robert Staniszewski oraz GRS Polska Sp. z o.o. w ramach projektu pod nazwą: „Przebudowa i rozbudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego z wyposażeniem i zakupem aparatury medycznej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu”. Całkowity koszt realizacji projektu obejmujący prace budowlane oraz zakup wyposażenia i aparatury medycznej wyniesie blisko 7 000 000 zł.

Prace budowlane rozpoczną się w maju br., a zakończenie inwestycji planuje się na koniec I kwartału 2019 roku. Dzięki realizacji projektu zwiększy się powierzchnia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego z 500 m2 do ponad 800m2.

Projekt jest współfinansowany z Funduszy Europejskich z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w 85%, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w 10% oraz wkładu własnego Szpitala 5%.

Zakres przedsięwzięcia obejmuje modernizację istniejącego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SOR) wraz z jego rozbudową, dobudową szybu windy łóżkowej i zakupem sprzętu medycznego (łóżko intensywnej terapii wraz z wyposażeniem, łóżka szpitalne elektryczne wraz z wyposażeniem, respiratory stacjonarne, defibrylatory z kardiowersją, kardiomonitory z centralą, aparaty do znieczulenia). Planowany jest również zakup i instalacja systemu telemedycznego służącego do przesyłania danych medycznych, wysyłanych z defibrylatorów (np. badań EKG) bezpośrednio z ambulansu do stacji odbiorczej w Szpitalu. 

W wyniku realizacji projektu poprawie ulegnie przede wszystkim bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów województwa łódzkiego. Dzięki realizacji projektu poprawi się także jakość świadczonych usług, co będzie możliwe dzięki poprawie stanu infrastruktury ochrony zdrowia, zapewniającej dostępność oraz wysoką jakość specjalistycznych i wysokospecjalistycznych świadczeń zdrowotnych.