BIP
BIP

Aktualność

Wsparcie podmiotów leczniczych w zakresie działań na rzecz ochrony zdrowia mieszkańców województwa łódzkiego, w związku z epidemią choroby COVID-19

Wsparcie podmiotów leczniczych w zakresie działań na rzecz ochrony zdrowia mieszkańców województwa łódzkiego, w związku z epidemią choroby COVID-19

Dodano: , autor: WSS

Realizujemy projekt

Od lipca br. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Skłodowskiej – Curie w Zgierzu realizuje projekt pn. "Wsparcie podmiotów leczniczych w zakresie działań na rzecz ochrony zdrowia mieszkańców województwa łódzkiego, w związku z epidemią choroby COVID-19", który jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Celem głównym projektu jest zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców z terenu województwa łódzkiego poprzez wsparcie działań przeciwepidemicznych. Przypomnijmy, iż w ramach projektu wsparcie otrzymały również Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi oraz Wojewódzka Stacja Ratownictwa  Medycznego w Łodzi jako Partnerzy Projektu .

Realizacja projektu pozwoli wesprzeć zatrudnienie personelu medycznego min. lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych oraz pracowników zaangażowanych w opiekę nad osobami z podejrzeniem lub zakażonymi wirusem SARS- CoV-2 poprzez stworzenie systemu zachęt do kontynuowania/zwiększenia wymiaru zatrudnienia. Projekt przyczyni się do zapewnienia adekwatnej do potrzeb opieki medycznej dla mieszkańców województwa łódzkiego  w związku z epidemią COVID – 19. w w/w podmiotach medycznych.

W okresie od lipca do grudnia br. przewidziano w ramach projektu wypłatę środków finansowych dla personelu i osób fizycznych pracujących na rzecz  podmiotów leczniczych sprawujących opiekę nad pacjentami z podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2.

Projekt uzyskał 100% wsparcia ze środków zewnętrznych w wysokości 24 666 268,44 PLN.