Przejdź do nawigacji strony Przejdź do treści strony

Nawigacja typu "okruszki chleba"

Aktualność

„ Skuteczna rehabilitacja najszybszą drogą do sprawności”

Dodano: , autor: WSS

„ Skuteczna rehabilitacja najszybszą drogą do sprawności”

Miło nam poinformować, iż Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej - Curie w Zgierzu zakończył realizację zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS” na rok 2023. Wysokość  dotacji przyznanej z budżetu Województwa Łódzkiego to kwota 39 997,00 zł, natomiast środki własne Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Skłodowskiej – Curie stanowią kwotę 3 595,60 zł. Dzięki przyznanej dotacji zakupiono bieżnię elektryczną, lampę sollux statywową, rower magnetyczny, aparat do ultradźwięków, głowicę bezobsługową z uchwytem oraz laser z aplikatorem skanującym.

Celem projektu jest podniesienie jakości usług rehabilitacyjnych dla pacjentów Ośrodka Rehabilitacji Dziennej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej – Curie w Zgierzu oraz poprawa zdrowia mieszkańców powiatu zgierskiego. Niezwykle istotnym jest prowadzenie kompleksowych świadczeń rehabilitacyjnych przez wykwalifikowany personel fizjoterapeutyczny, a usprawnienie świadczonych usług daje zwiększoną szansę pacjentom na maksymalnie szybki  powrót utraconych przez chorobę funkcji narządu ruchu. Wyposażenie ośrodka rehabilitacji  w nowoczesny sprzęt rehabilitacyjny może znacznie ten proces przyspieszyć. Zapotrzebowanie mieszkańców powiatu zgierskiego na świadczenia rehabilitacyjne wykazuje w obecnych czasach tendencję wzrostową, dlatego konieczne jest zwiększanie efektywności dotychczasowej bazy rehabilitacyjnej w powiecie. Podążając za wymaganiami współczesnej fizjoterapii i rehabilitacji Ośrodek Rehabilitacji Dziennej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej – Curie w Zgierzu udziela kompleksowych świadczeń z zakresu rehabilitacji narządu ruchu. Ośrodek posiada wykwalifikowaną i doświadczona kadrę w zakresie obsługi nowoczesnego sprzętu, która z dużym zaangażowaniem i empatią podchodzi do każdego pacjenta. Zakup nowoczesnego sprzętu rehabilitacyjnego wpłynie na poprawę zdrowia i powrót do pełnej sprawności, w szczególności pacjentów z powikłaniami po przebytych chorobach.

Podopieczni WSS w Zgierzu mają teraz do dyspozycji nowoczesny sprzęt do ćwiczeń fizycznych, dzięki któremu mogą rozwijać zdrowe umiejętności, bowiem indywidualne podejście do pacjenta, kompleksowość postępowania fizjoterapeutycznego, empatia i życzliwość są gwarantem najwyższego poziomu usług świadczonych przez naszą placówkę.

Zakup nowego sprzętu w ramach przyznanej dotacji jest przedsięwzięciem, które będzie z pewnością służyć na trwałe wszystkim odbiorcom tej szlachetnej inicjatywy, szczególnie mieszkańcom powiatu zgierskiego.