Przejdź do nawigacji strony Przejdź do treści strony

Programy edukacyjne

Programy edukacyjne


1.  Oddział Okulistyczny:

„Zwyrodnienie plamki żółtej”

„Edukacja pacjenta po operacji okulistycznej – zaćma”


2.  Oddział Otolaryngologiczny:

„ Życie bez krtani – jak poprawić jakość życia”

„Nie palę - dbam o zdrowie”


3.  Pododdział Kardiologiczny:

„Edukacja pacjentów z nadciśnieniem tętniczym”

„Profilaktyka chorób układu krążenia spowodowanych wysokim poziomem cholesterolu"

„Wskazówki wspierające pacjenta z chorobą niedokrwienną serca”


4.  Oddział Gastroenterologiczny:

„Marskość wątroby”

„Ostre zapalenie trzustki”


5.  Oddział Medycyny Nuklearnej i Endokrynologii Onkologicznej:

„Postępowanie w leczeniu guzów neuroendokynnych”

„Postępowanie przed, w trakcie i po badaniu scyntygraficznym z zastosowaniem izotopu”

”Postępowanie przed, w trakcie i po terapii jodem promieniotwórczym”


6.  Oddział Neonatologiczny i Patologii Noworodka:

„Szczepienia ochronne u dzieci”

„Żółtaczka fizjologiczna noworodków”


7.  Oddział Chorób Wewnętrznych i Geriatrii:

„Wsparcie w samodzielnej rehabilitacji po przebyciu choroby związanej z COVID-19”

„COVID-19 wśród pacjentów z cukrzycą i otyłością”

„Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP)”


8.  Oddział Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej:

„Profilaktyka przeciwzakrzepowa”

„Pacjent z endoprotezą stawu biodrowego”


9.  Oddział Neurochirurgiczny:

„Przepuklina jądra miażdżystego krążka międzykręgowego w odcinku lędźwiowym"

„Krwotok wewnątrzczaszkowy”

"Zespół cieśni nadgarstka"


10.  Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej:

„Profilaktyka przewlekłej niewydolności kończyn dolnych”

„Zespół stopy cukrzycowej”

„Leczenie metodą laparoskopową”

„Profilaktyka przeciwodleżynowa”


11.  Pododdział Urologiczny:

„Pacjent po wyłonieniu urostomii”


12.  Oddział Rehabilitacji, Pododdział Rehabilitacji Neurologicznej:

„Profilaktyka ryzyka upadku”

„Pacjent po udarze mózgu”


13.  Oddział Psychiatryczny Żeński:

„Choroba afektywna dwubiegunowa (CHAD)”

„Schizofrenia”,


14.  Oddział Psychiatryczny Męski:

„Depresja”


15.  Oddział Pediatryczny:

„Program edukacyjny skierowany do dzieci z zapaleniem płuc oraz ich rodziców
i opiekunów”

„Program edukacyjny skierowany do dzieci z biegunką infekcyjną oraz ich rodziców
i opiekunów”


16.  Oddział Ginekologii, Położnictwa i Terapii Endoskopowej:

„Karmienie naturalne”

„Połóg o prawidłowym przebiegu”


17.  Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarowym:

„Program edukacji zdrowotnej dla pacjentów ze stwardnieniem rozsianym ich rodzin/opiekunów”,

"Miastenia"